Сумарен извештај од Индексот на одговорност, транспарентност и продуктивност на Собранието за 2017 и 2018 година 1 јуни 2017 – 31 декември 2018

Сумарен извештај од Индексот на одговорност, транспарентност и продуктивност на Собранието за 2017 и 2018 година 1 јуни 2017 - 31 декември 2018

English

Македонски

Shqip