Ligj për realizimin e projekteve infrastrukturore për ndërtim të aksit rrugor Milladinovc-Shtip dhe aksit rrugor Kërçovë-Ohër

ЗаконЗакон за иновациската дејност
Датум на донесување17.10.2016
ПредлагачВлада
Постапкаредовна
Вид на законИзменување и дополнување
ЕУ знакДА
Број на измени3
Датум на првично донесување
Распоред на измени
Измени за период 10 мај 2014 - 18 октомври 2016 Парламентарен состав 2014-2018
Измени за период 01 јули 2012 - 06 март 2014 Парламентарен состав 2011-2015
Измени пред за период пред јули 2012
Вкупно измени од првично донесување
Вкупно одлуки Уставен суд 2016
Вкупно одлуки Уставен суд