Ligji për realizimin e projekteve infrastrukturore për ndërtimin e pjesës rrugore Miladinovci – Shtip dhe Sektori Rrugor Kërçovë – Ohër