Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата

ЗаконЗакон за Националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија
Датум на донесување01.06.2016
ПредлагачВлада
Постапкаскратена
Вид на законИзменување и дополнување
ЕУ знакНЕ
Број на измени1
Датум на првично донесување
Распоред на измени
Измени за период 10 мај 2014 - 18 октомври 2016 Парламентарен состав 2014-2018
Измени за период 01 јули 2012 - 06 март 2014 Парламентарен состав 2011-2015
Измени пред за период пред јули 2012
Вкупно измени од првично донесување
Вкупно одлуки Уставен суд 2016
Вкупно одлуки Уставен суд