НАДЗОРНА РАСПРАВА НА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКОТО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН

Комисијата за култура на Собранието на Република Македонија денеска го одржа првото продолжение на надзорната расправа која се однесува на

Read more

СРЕДБА НА КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И БУЏЕТ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА И ЕКСПЕРТИ ВО ОБЛАСТА НА РЕВИЗИЈАТА ОД ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Претседателката на Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија, г-ѓа Лилјана Кузмановска и членовите г. Реџаиљ Исмаили,

Read more