Конференција „ГРАДЕЊЕ НА МОДЕРНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРЕТСТАВНИЧКИ ПАРЛАМЕНТИ“

Денес во Собранието на РМ се одржува конференцијата „ГРАДЕЊЕ НА МОДЕРНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРЕТСТАВНИЧКИ ПАРЛАМЕНТИ“, на која покрај претставниците од Собранието на РМ, говорат и присуствуваат претставници на Конгресот на Соединетите Американски Држави. На конференцијата, во рамки на панел дискусијата Градење транспарентност: Како да се зајакнат релациите помеѓу парламентите и организациите на граѓанското општествоговорник е Извршниот директор на Граѓанската асоцијација МОСТ, г-дин Дарко Алексов. На оваа панел дискусија ќе се говори за предизвиците со кои се соочуваат сите парламенти и најдобрите практики за нивно надминување.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *