Неформално дружење на пратениците со членовите на Владата на Република Македонија

Собранието на Република Македонија, со поддршка на Националниот демократски институт, воспоставува новина во однос на комуникацијата меѓу пратениците и членовите на Владата на Република Македонија.

Паузата предвидена за време на седницата наменета за поставување на пратенички прашања секој последен четврток од месецот, ќе се користи за неформална размена на мислења и информации меѓу пратениците и членовите на Владата на Република Македонија.

Целта на оваа нова пракса е заемно информирање за актуелните прашања, законските предлози кои се во процедура, со што на непосреден начин би можело да се придонесе до подобрување на законските предлози, а со тоа да се изградат и поефикасни институции во служба на граѓаните.

Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *