Петок, 2 март 2018 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 27/16-20
ПЕТОК
2 март 2018 година

ЗАКАЖАНИ АКТИВНОСТИ

11.00 часот, Сала „Борис Трајковски“
СЕДНИЦА БР. 23 НА КОМИСИЈА ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
Предлог на дневен ред:

1. Утврдување на формат на извештаите кои независните органи и институции ги доставуваат до Собранието на Република Македонија, а кои се во надлежност на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците.

11.00 часот, Сала 4
СЕДНИЦА БР. 8 НА КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО
Предлог на дневен ред:

1. Предлог закон за изменување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески и Јагода Шахпаска
2. П;редлог закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески и Јагода Шахпаска;

3. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески и Јагода Шахпаска.
Предлогот на дневниот ред се дополнува:
1. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими и Јагода Шахпаска.

11.30 часот, Сала 10
СЕДНИЦА БР. 50 НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
Предлог на дневен ред:

1. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Павле Богоевски и Илија Николовски;
2. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Хари Локвенец, Далибор Богдановски иАгим Шаќири;
3. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Павле Богоевски и Илија Николовски;
4. Предлог закон за изменување на Законот за гранична контрола – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Павле Богоевски и Татјана Лалчевска;
5. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за полиција – I читање, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Ејуп Аљими, Павле Богоевски и Татјана Прентовиќ;

6. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Павле Богоевски и Илија Николовски;
7. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески и Јагода Шахпаска;
8. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески и Јагода Шахпаска;
9. Предлог закон за изменување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески пратениците Јагода Шахпаска.
Предлогот на дневниот ред се дополнува:
1. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства – I читање, поднесен од: Јован Митрески, Ејуп Аљими и Јагода Шахпаска.

По завршувањето на 50. седница продолжува
СЕДНИЦА БР. 49 НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
(започната на 1.3.2018 год.) (прво продолжение)
Дневен ред:

2. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина – I читање, поднесен од пратениците: Панчо Минов, Лилјана Поповска и Маја Морачанин;

28. Предлог-закон за изменување на Законот за безбедност на храната – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
29. Предлог-закон за изменување на Закон за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
30. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
31. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за здравјето на растенијата – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
32. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за шумарска и ловна инспекција – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
33. Предлог-закон за изменување и дополнување на Закон за Државниот инспекторат за земјоделство – I читање, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Јован Митрески, Диме Велковски и Татјана Прентовиќ;
34. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој – I читање, поднесен од пратеникот Панчо Минов;
35. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за виното – I читање, поднесен од пратеникот Панчо Минов.

Подготвила: Снежана Орловиќ Стојановиќ
Контролирал:
Одобрил: Фелек Касами

Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 2.3.2018

Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *