Diskutim publik mbi Projektligjin për përgjimin e komunikimeve dhe Projektligjin për Agjencinë Operacionale-Teknike

Komisioni për Mbrojtjen dhe Sigurinë e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë mbajti një diskutim publik mbi Projektligjin për përgjimin e komunikimeve dhe Projektligjin për Agjencinë Operacionale-Teknike, në seancën e njëmbëdhjetë të mbajtur sot.

Seanca publike u hap dhe u kryesua nga Kryetari i Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri, Dr. Frosina Tashevska Remenski.

Anëtarët e Komisionit morën pjesë në sesionin e anëtarëve të Komisionit dhe deputetëve të anëtarëve të Komisionit për Mbrojtjen dhe Sigurinë, deputetët, përfaqësuesit e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, një numër i madh i institucioneve, organizatave, profesorëve dhe ekspertëve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.

Diskutimi ishte një mundësi për të inspektuar, për të studiuar tërësisht dhe për të shqyrtuar çështjet që kanë të bëjnë me projektligjet, modifikimin e tyre ose saktësinë shtesë, si dhe transparencën më të madhe në punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri do të përgatisë një raport që përmban mendimet, mendimet dhe propozimet të cilat janë paraqitur në seancën publike dhe do t’ia paraqesë Parlamentit të Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së Brendshme.

Marrë nga Assembly.Mk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *