Вторник, 26 декември 2017 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 145/16-20
ВТОРНИК
26 декември 2017 година

ЗАКАЖАНИ АКТИВНОСТИ

10.45 часот, Сала 4
СЕДНИЦА БР. 35 НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
Предлог на дневен ред:

1. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија, по скратена постапка – II читање;
2. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на сведоци, по скратена постапка – II читање;
3.

4.

5.

6. Предлог-закон за престанок на важењето на Законот за Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија, по скратена постапка – II читање;
Предлог-закон за ратификација на Конвенцијата за ноќна работа, 1990 (С 171);
Предлог-закон за ратификација на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија;
Предлог-закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за редовен воздушен сообраќај помеѓу и вон нивните територии.

11.00 часот, Сала „Борис Трајковски“
СЕДНИЦА БР. 7 НА КОМИСИЈА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА
Предлог на дневен ред:

1. Предлог-закон за ратификација на Конвенцијата за ноќна работа, 1990 (С 171);
2. Предлог-закон за ратификација на Договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија;
3. Предлог-закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за редовен воздушен сообраќај помеѓу и вон нивните територии.

12.00 часот, Сала „Македонија“
СЕДНИЦА БР. 28 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
– На оваа седница претседателот на Република Македонија господин Ѓорге Иванов ќе му се обрати на Собранието.

13.00 часот, Сала „Македонија“
СЕДНИЦА БР. 11 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 1.8.2017 год.) (петто продолжение)
Дневен ред:

2. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата, по скратена постапка;
3. Предлог на закон за изменување на Законот за регистрирање на готовински плаќања, по скратена постапка, поднесен од пратениците: Јован Митрески, Реџаиљ Исмаили, Томислав Тунтев, Благој Бочварски, Панче Иванов, Кети Смилеска, Сурија Рашиди, Мирсада Емини Асани, Благојче Трпевски, Сашо Поцков, Весел Мемеди и Васко Ковачевски;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг, по скратена постапка (Материјалот е повлечен), поднесен од пратениците: Енес Ибрахим, Јован Митрески, Томислав Тунтев, Благој Бочварски, Реџаиљ Исмаили, Васко Ковачевски
5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање, по скратена постапка (Материјалот е повлечен), поднесен од пратениците: Благој Бочварски, Томислав Тунтев, Благојче Трпевски, Хари Локвенец, Сашко Костов, Маја Морачанин, Лилјана Поповска, Реџаиљ Исмаили;
6. Предлог на закон за изменување на Законот за заштита од пушењето,по скратена постапка, поднесен од пратениците: Томислав Тунтев, Јован Митрески, Мирсада Емини Асани, Шпреса Хадри, Петре Шилегов и Васко Ковачевски;
7. Предлог на закон за изменување на Законот безбедност на сообраќајот на патиштата, по скратена постапка, поднесен од пратениците: Томислав Тунтев, Мирсада Емини Асани, Јован Митрески, Јагода Шахпаска, Шпреса Хадри, Илија Николовски и Горан Мисовски.

По 11. седница продолжува
СЕДНИЦА БР.12 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 4.9.2017 год.) (единаесетто продолжение)
Дневен ред:

6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување, по скратена постапка (Материјалот е повлечен), поднесен од пратениците: Невенка Стаменковска, Илија Димовски и Драган Данев;
7. Предлог на закон за издавање на вредносни бонови – ваучери, по скратена постапка (Материјалот е повлечен), поднесен од пратениците: Драган Данев, Илија Димовски и Невенка Стаменковска;

16. Предлог на одлука за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија;

По 12. седница продолжува
СЕДНИЦА БР. 13 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 11.9.2017 год.) (трето продолжение)
Дневен ред:

2. Предлог на закон за трговија на зелени пазари, по скратена постапка, поднесен од пратениците: Ејуп Аљими, Петре Шилегов, Весел Мемеди и Артан Груби;

8. Интерпелација за работата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, поднесен од пратениците: Зоран Илиоски, Никола Мицевски, Љупчо Димовски, Весна Пемова и Ванковер Манчев;
9. Интерпелација за работата на министерот за труд и социјална политика Мила Царовска, поднесен од пратениците: Владимир Ѓорчев, Благица Ласовска, Димитар Стевананџија, Слаѓана Митовска и Павлинче Честојнова.

По 13. седница продолжува
СЕДНИЦА БР. 15 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 13. 9.2017 год.) (десетто продолжение)
Дневен ред:

3. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија – I читање (Материјалот е повлечен);
4. Предлог на закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата – I читање; (Материјалот е повлечен);

6. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за националниот уметник на Република Македонија – I читање;
7. Предлог на закон за издавање на вредносни бонови – ваучери – I читање, поднесен од пратениците: Драган Данев, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Трајчо Димков, Жаклина Пешевска, Павлинче Честојнова, Невенка Стаменковска, Весна Дамчевска Илиевска, Чедомир Саздовски, Ванковер Манчев, Слаѓана Митовска и Илија Димовски;
8. Интерпелација за работата на министерот за финансии Драган Тевдовски, поднесен од пратениците: Лилјана Кузмановска, Крсто Мукоски, Никола Мицевски, Зоран Илиоски и Илија Димовски;
9. Интерпелација за работата на министерот за култура Роберт Алаѓозовски, поднесен од пратениците: Ане Лашкоска, Павлинче Честојнова, Крсто Јовановски, Весна Дамчевска Илиевска и Елизабета Канческа Милевска;
10. Интерпелација за работата на министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураку, поднесен од пратениците: Лилјана Затуроска, Дафина Стојаноска, Емил Димитриев, Зоран Ѓорѓиевски и Горан Манојлоски

По 15. седница продолжува
СЕДНИЦА БР.22 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 25.11.2017 год.) (трето продолжение)
Дневен ред:
1. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка (Материјалот е повлечен);

6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија, по скратена постапка;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на сведоци, по скратена постапка;
8. Предлог на закон за престанок на важењето на Законот за Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија, по скратена постапка;

Подготвил: Снежана Орловиќ Стојановиќ
Контролирал:
Одобрил: Фелек Касами

Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 26.12.2017

Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *