Среда, 30 август 2017 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 83/16-20
СРЕДА
30 август 2017 година

ЗАКАЖАНИ АКТИВНОСТИ

10.00 часот, Сала 5
СЕДНИЦА БР.2 НА КОМИСИЈА ЗА НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ И НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ
Дневен ред:
1. Извештај за работа на Управата за безбедност и контраразузнавање за 2016 година;
2. Извештај за работа за 2016 година на Агенцијата за разузнавање.
Подготвила: Катерина Георгиевска
Контролирал:
Одобрил: Фелек Касами

Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 30.8.2017

Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *