Вторник, 28 март 2017 година

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 3/16-20
ВТОРНИК
28 март 2017 година

ЗАКАЖАНИ АКТИВНОСТИ

12.00 часот, Сала „Македонија“
СЕДНИЦА БР. 1 НА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(започната на 30.12.2016 год.) (второ продолжение)
Дневен ред:


3. Избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија;
4. Избор на претседател на Собранието на Република Македонија.

Подготвил: Снежана Орловиќ Стојановиќ
Контролирал: Тодор Пендаров
Одобрил: Фелек Касами

Одделение за јавно информирање и односи со јавноста 28.3.2017

Превземено од Собрание.мк

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *