Преглед на пратеници кои предложиле закон по припадност на политичка партија и број на повлечени закони

Име и презиме Пoлитичка партија Закони Име и презиме Политичка партија Закони
Горан Мисовски НСДП 4 Енес Ибрахим ПДТ 2
Стефан Богоев СДСМ 4 Дуфе Кукоски СДСМ 2
Ален Георгијев СДСМ 4 Лидија Димова СДСМ 2
Јагода Шахпаска СДСМ 4 Софија Куновска СДСМ 2
Марјанчо Николов СДСМ 4 Благоја Стојановски СДСМ 2
Мира Стојчевска СДСМ 4 Петре Шилегов СДСМ 2
Горан Сугарески СДСМ 4 Миле Андонов СДСМ 2
Милева Ѓоргиева СДСМ 4 Бетиане Китев СДСМ 2
Панче Орцев СДСМ 4 Марјан Даскаловски СДСМ 2
Сашо Поцков СДСМ 4 Хари Локвенец СДСМ 2
Билјана Настеска СДСМ 4 Горан Милевски СДСМ 2
Васко Ковачевски СДСМ 4 Драган Данев ВМРО-ДПМНЕ 1
Јован Митрески СДСМ 4 Фатмир Имероски ВМРО-ДПМНЕ 1
Јулијана Силјановска СДСМ 4 Весна Дaмчевска Илиевска ВМРО-ДПМНЕ 1
Томислав Тунтев СДСМ 4 Слаѓана Митовска ВМРО-ДПМНЕ 1
Стојко Пауновски СДСМ 4 Славе Гошев ВМРО-ДПМНЕ 1
Љубиша Николиќ СДСМ 4 Благоја Деспотоски ВМРО-ДПМНЕ 1
Љубомир Јосифовски СДСМ 3 Лилјана Затуроска ВМРО-ДПМНЕ 1
Рената Дескоска СДСМ 3 Соња Талевска ВМРО-ДПМНЕ 1
Соња Мираковска НСДП 2 Стојан Миланов СПМ 1

Преглед на повлечени закони предложени од пратеници

Р.б. Преглед на повлечени закони предложени од пратеници
1 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за градење
2 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за шумите
3 Предлог на закон за изменување на Законот за персоналниот данок на доход
4 Предлог на закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување
5 Предлог на закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги