Преглед на пратеници кои предложиле закон по припадност на политичка партија и број на неприфатливи закони

Име и презиме Пoлитичка партија Закони Име и презиме Пoлитичка партија Закони
Горан Сугарески СДСМ 12 Дуфе Кукоски СДСМ 10
Марјан Даскаловски СДСМ 12 Лидија Димова СДСМ 10
Васко Ковачевски СДСМ 12 Рената Дескоска СДСМ 10
Томислав Тунтев СДСМ 12 Софија Куновска СДСМ 10
Енес Ибрахим ПДТ 11 Стефан Богоев СДСМ 10
Љубомир Јосифовски СДСМ 11 Благоја Стојановски СДСМ 10
Петре Шилегов СДСМ 11 Ален Георгијев СДСМ 10
Мира Стојчевска СДСМ 11 Јагода Шахпаска СДСМ 10
Бетиане Китев СДСМ 11 Марјанчо Николов СДСМ 10
Милева Ѓоргиева СДСМ 11 Миле Андонов СДСМ 10
Панче Орцев СДСМ 11 Горан Милевски СДСМ 10
Сашо Поцков СДСМ 11 Стојко Пауновски СДСМ 10
Хари Локвенец СДСМ 11 Љубиша Николиќ СДСМ 10
Билјана Настеска СДСМ 11 Павле Трајанов ДС 3
Јован Митрески СДСМ 11 Лилјана Поповска ДОМ 2
Јулијана Силјановска СДСМ 11 Роза Топузова Каревска ЛДП 1
Соња Мираковска НСДП 10 Солза Грчева независен 1
Горан Мисовски НСДП 10 Љубица Буралиева независен 1

Преглед на неприфатливи закони предложени од пратеници

Р.б. Преглед на неприфатливи закони предложени од пратеници
1 Предлог  на  закон  за  дополнување  на  Законот  за административни службеници
2 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници
3 Предлог  на  закон  за  дополнување  на  Законот  за земјоделство и рурален развој
4 Предлог  на  закон  за  изменување  на  Законот  за Владата на Република Македонија
5 Предлог  на  закон  за  изменување  на  Законот  за заштита од пушењето
6 Предлог  на  закон  за  изменување  на  Законот  за престанување на важење на Законот за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност
7 Предлог  на  закон  за  изменување  на  Законот  за туристички развојни зони
8 Предлог на закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година
9 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите
11 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг
12 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во  Република Македонија
13 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за политички партии
14 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за унапредување  и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија
15 Предлог на закон за изменување на Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење
16 Предлог на закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатијата со општествена и државна сопственост
17 Предлог на закон за урбано зеленило