Преглед на пратеници кои предложиле закон по припадност на политичка партија и број на донесени закони

Име и презиме Пoлитичка партија Закони Име и презиме Пoлитичка партија Закони
Илија Димовски ВМРО-ДПМНЕ 10 Весна Дaмчевска Илиевска ВМРО-ДПМНЕ 1
Талат Џафери ДУИ 9 Марија Ангелова ВМРО-ДПМНЕ 1
Артан Груби ДУИ 5 Магдалена Манаскова ВМРО-ДПМНЕ 1
Имер Алиу ДПА 5 Никола Мицевски ВМРО-ДПМНЕ 1
Горан Сугарески СДСМ 5 Слаѓана Митовска ВМРО-ДПМНЕ 1
Зоран Ѓорѓиевски ВМРО-ДПМНЕ 4 Сузана Секуловска ВМРО-ДПМНЕ 1
Олга Најденовска ВМРО-ДПМНЕ 4 Трајчо Димков ВМРО-ДПМНЕ 1
Весна Пемова ВМРО-ДПМНЕ 4 Ѓоко Камчев ВМРО-ДПМНЕ 1
Сашо Василевски ВМРО-ДПМНЕ 4 Дајанчо Ефтимов ВМРО-ДПМНЕ 1
Соња Талевска ВМРО-ДПМНЕ 4 Драган Цуклев ВМРО-ДПМНЕ 1
Андон Чибишев ВМРО-ДПМНЕ 3 Мирјана Хаџиевска ВМРО-ДПМНЕ 1
Александар Стојкоски ВМРО-ДПМНЕ 3 Нада Ципушева ВМРО-ДПМНЕ 1
Благородна Бојаџиева ВМРО-ДПМНЕ 3 Александар Николоски ВМРО-ДПМНЕ 1
Зоран Илиоски ВМРО-ДПМНЕ 3 Лилјана Затуроска ВМРО-ДПМНЕ 1
Момчило Аврамоски ВМРО-ДПМНЕ 3 Сашо Аќимоски ВМРО-ДПМНЕ 1
Љупчо Димовски СПМ 3 Светлана Карапетрова ВМРО-ДПМНЕ 1
Драган Данев ВМРО-ДПМНЕ 2 Павле Саздов ВМРО-ДПМНЕ 1
Благица Ласовска ВМРО-ДПМНЕ 2 Чедомир Саздовски ГРОМ 1
Ѓорѓи Коџабашиев ВМРО-ДПМНЕ 2 Каљтрина Азизи ДУИ 1
Марјанчо Колевски ВМРО-ДПМНЕ 2 Реџаил Исмаили ДУИ 1
Рамис Мерко ДУИ 2 Муса Ибраими ДУИ 1
Џеват Адеми ДУИ 2 Ејуп Рустеми ДУИ 1
Владанка Авировиќ СПМ 2 Мирсада Емини Асани ДУИ 1
Стојан Миланов СПМ 2 Нора Алити ДУИ 1

Преглед на донесени закони предложени од пратеници

Р.б. Преглед на донесени закони предложени од пратеници
1 Закон за заштита на приватноста
2 Закон за дополнување на Законот за заштита на личните податоци
3 Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување
4 Закон за дополнување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина
5 Закон за дополнување на Законот за основање на Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир „Дамјан Груев” во Скопје
6 Закон за дополнување на Законот за помилување
7 Закон за дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
8 Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита
9 Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
10 Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на Република Македонија
11 Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи
12 Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка
13 Закон за изменување и дополнување на Законот за минерални суровини
14 Закон за изменување на Законот за минерални суровини
15 Закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител
16 Закон за изменување на Законот за државниот испитен центар
17 Закон за изменување на Законот за извршување
18 Закон за изменување на Законот за лековите и медицинските средства
19 Закон за изменување на Законот за нотаријатот
20 Закон за изменување на Законот за угостителска дејност
21 Закон за дополнување на Изборниот законик
22 Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик
23 Закон за изменување на Изборниот законик
24 Закон за изменување на Изборниот законик
25 Закон за изменување на Изборниот законик