Четврти Извештај од Индексот на продуктивност на Собранието на РМ (01.10.2017-31.12.2017)

Четврт извештај од Индексот на продуктивност на Собранието на РМ

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview

Резиме

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview

Инфографик

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview