Трет Извештај од Индексот на продуктивност на Собранието на РМ (01.06.2017-30.09.2017)

Трет извештај од Индексот на продуктивност на Собранието на РМ

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview

Анализа на говорите на пратениците-разрешување на јавниот обвинител

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview

Инфографик

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview