Прв Извештај од Индексот на продуктивност на Собранието на РМ

Извештај од Индексот на продуктивност на Собранието на РМ

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview

Методологија

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview

Резиме

English

Click for preview

Македонски

Клик за преглед

Shqip

Kliko për preview