За МОСТ

За МОСТ

Граѓанската асоцијација МОСТ е домашна, невладина и непартиска организација, оформена во 2002 година од претставници на 20 граѓански организации од цела Македонија. Граѓанската асоцијација МОСТ денес е препознатлива по нејзината непристрасност, кредибилитет, веродостојност, професионализам и добро управување.