LIGJE

Një segment i indeksit për punën e Kuvendit i referohet shpeshtësisë së miratimit dhe ndryshimit të ligjeve. Në të vërtetë, ligjet e miratuara u analizuan gjatë zbatimit të projektit nga aspekti i numrit të amendamenteve dhe numri i vendimeve të marra nga Gjykata Kushtetuese. Në të njëjtën kohë, një rishikim kronologjik i ndryshimit të këtyre ligjeve është bërë gjatë viteve (që nga miratimi i ligjit).

Filtër

Data e miratimit                    Shenja Eu:                                                                 Lloji i propozuesit:


Lloji i procedurës:              Lloji i së drejtës:                Numri total i ndryshimeve:

Kërko sipas emrit:

  

Numri total i rezultateve: 160