Закони

Еден сегмент од индексот за работата на Собранието, се однесува на фреквенцијата на донесување и изменување на законите. Имено, анализирани се донесените закони во текот на спроведувањето на проектот од аспект на бројот на измени и бројот на донесени одлуки од страна на Уставниот суд. Истовремено, направен е и хронолошки преглед на измената на овие закони низ годините (од донесувањето на законот).

Филтер

Датум на донесување                    Еу знак:                                                                 Тип на предлагач:


Тип на постапка:              Вид на закон:                Вкупен број на измени:

Пребарај по име:

  

Вкупен број на резултати: 422